Witam Państwa na mojej stronie.

Nazywam się Adrianna Leszczyńska-Piasecka. Moje zainteresowanie psychoterapią uzależnień, rozwinęło się po fakcie, gdy dowiedziałam się, że osoba mi bliska zachorowała na chorobę jaką jest uzależnienie. I tak rozpoczęłam dosyć długi proces kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Po studiach, rozpoczęłam proces specjalizacyjny w Warszawie w w/w Instytucie:

  • Studium Pomocy Psychologicznej,
  • Studium Terapii Uzależnień,
  • następnie odbyłam Staż Kliniczny w Krakowie,
  • oraz poddałam swoją pracę terapeutyczną Superwizji Klinicznej w Krakowie.

W 2012 roku w Warszawie zdałam egzamin, otrzymując tytuł: Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez PARPA uzyskując tym samym możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia.

W ramach rozwoju osobistego i zawodowego, podejmuję wiele różnych działań. Ukończyłam m.in Szkolenie w Państwowym Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie z Psychoterapii Depresji, ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, posiadam Certyfikat w zakresie Uzależnień Behawioralnych. Ukończyłam również dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie.

Od 2005 roku pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach, w którym przez okres około roku pełniłam funkcję kierownika Przychodni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. Pracowałam w kilku Poradniach Leczenia Uzależnień, prowadząc różnego rodzaju grupy i warsztaty (np. radzenia sobie ze złością). Współpracuje również z Klubami Abstynenta.

Serdecznie zapraszam.

Facebook