Współpraca

Podejmę współpracę z różnymi instytucjami zainteresowanymi motywowaniem pracowników, w celu zwiększenia efektywności i jakości wykonywanej pracy, zwłaszcza w zakresie problemów z poczuciem braku kompetencji, odpowiedzialnością i komunikacją, stresem, asertywnością, problemy w relacjach z innymi pracownikami, przełożonymi oraz problemem uzależnienia i nałogowych zachowań. 

Zapraszam również do współpracy Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne, Szkoły Gimnazjalne, publiczne i prywatne, zainteresowane prowadzeniem grup socjoterapeutycznych, w zakresie rozwojowym (np. zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej), edukacyjnym (np.zdobywanie umiejętności porozumiewania się), terapeutycznym (np. budowanie pozytywnego obrazu siebie) oraz grup dla młodzieży uzależnionej od komputera itp.

 

Autor grafiki: David Pacey

Facebook